DP vs SLT, Dhaka

Dhaka Platoon won by 24 runs

Sylhet Thunder - 158/7 (20 Ovs)
Dhaka Platoon - 182/4 (20 Ovs)

Result: Dhaka Platoon won by 24 runs

19.6 Riaz to Mosaddek Hossain, 1 run

19.5 Riaz to Santokie, 1 run

19.5 Riaz to Santokie, wide

19.4 Riaz to Mosaddek Hossain, 1 run

19.3 Riaz to Santokie, 1 run

19.2 Riaz to Mosaddek Hossain, 1 run

19.1 Riaz to Mosaddek Hossain, no run

18.6 Hasan Mahmud to Mosaddek Hossain, 1 run

18.5 Hasan Mahmud to Santokie, 1 run

18.4 Hasan Mahmud to Mosaddek Hossain, byes, 1 run

18.4 Hasan Mahmud to Mosaddek Hossain, no ball

18.3 Hasan Mahmud to Mosaddek Hossain, 2 runs

18.2 Hasan Mahmud to Mosaddek Hossain, FOUR

18.1 Hasan Mahmud to Mosaddek Hossain, no run

Hasan Mahmud [3.0-0-15-2] is back into the attack

17.6 Riaz to Mosaddek Hossain, 1 run

17.5 Riaz to Santokie, 1 run

17.4 Riaz to Mosaddek Hossain, 1 run

17.3 Riaz to Santokie, 1 run